TRV-RPS nr. 2017/4 van 1 juli 2017

p. 391
Joeri Vananroye en Bram Van Baelen - Editoriaal : Beslag op aandelen : een stroef verhaal

p. 393
Sven Baeten en Tina Coen - Nieuwe corporate governance voor Proximus en bpost : much ado about nothing, of toch niet ?

p. 405
Dirk Van Gerven - Nieuwe Europese rechtspersonen : de Europese Politieke Partij en de Europese Politieke Stichting

p. 416
Isabelle Corbisier - La réforme du droit luxembourgeois des sociétés


Rechtspraak - Jurisprudence

p. 469
Grondwettelijk Hof, 17 november 2016
1. Strafrechtelijk vervolgde rechtspersoon - aanstelling lasthebber ad hoc (art. 2bis V.T.Sv.) - geen tenlasteneming van de kosten en erelonen door de Belgische staat - schending van het gelijkheidsbeginsel bij gebrek aan wettelijk mechanisme dat in tenlasteneming voorziet - 2. Strafrechtelijk vervolgde rechtspersoon - kosteloze bijstand - geen tenlasteneming van de kosten en erelonen van de advocaat door de Belgische staat (art. 508/1 en 508/13 Ger.W.) – schending van het gelijkheidsbeginsel (noot)

p. 478
Grondwettelijk Hof, 11 juni 2015
Strafrechtelijk vervolgde rechtspersoon - aanstelling lasthebber ad hoc (art. 2bis V.T.Sv.) - gebrek aan mechanisme dat betaling van erelonen garandeert – geen schending (Patrick Waeterinckx : “De kosten en erelonen van de lasthebber ad hoc. Dwingt het Grondwettelijk Hof de wetgever eindelijk tot de broodnodige (liefst integrale) wijziging van artikel 2bis V.T.Sv. ?”)

p. 497
Voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, 1 december 2016
1. Kort geding - urgentie - ontslag als zaakvoerder - 2. Algemene vergadering - opschorting uitvoering besluit - bedrog - tijdstip en wijze van bijeenroeping algemene vergadering

p. 502
Président du tribunal de commerce de Liège (division Liège), 18 octobre 2016
1. Vennootschappen - vereffening - bevestiging benoeming vereffenaar – waarborgen rechtschapenheid uitoefening mandaat - begrip - 2. Weigering bevestiging benoeming vereffenaar - aanduiding alternatieve vereffenaar (Michel Lemal : “De quelques difficultés liées à la confirmation de la nomination du liquidateur”)

p. 508
Cour d’appel de Liège, 27 septembre 2016
1. Vennootschappen - vereffening - bevestiging benoeming vereffenaar – waarborgen rechtschapenheid uitoefening mandaat - begrip - 2. Weigering bevestiging benoeming van de vereffenaar - aanduiding alternatieve vereffenaar – vaststellen bevoegdheden vereffenaar (note)

p. 512
Président du tribunal de commerce de Liège (division Liège), 24 novembre 2015
Vennootschappen - vereffening - bevestiging benoeming vereffenaar – waarborgen rechtschapenheid uitoefening van het mandaat - begrip – bewijslast (note)


L’Amendement

p. 515
Henri Culot - Les actionnaires eux-mêmes doivent pouvoir convoquer l’assemblée générale