TRV-RPS nr. 2017/6 van 1 oktober 2017

p. 619
Alain François - Editoriaal : Pingpong : mijmeringen na mondelinge examens vennootschapsrecht

p. 621
Christoph Van der Elst - Empirisch onderzoek naar de benoeming van bestuurders van genoteerde vennootschappen

p. 639
Nicolas de Crombrugghe, Pierre De Pauw et Louis Lantonnois van Rode - La législation OPA : dix ans de pratique mis en lumière

p. 677
Jean-Luc Chenaux et Marina Joos Castelli - Révision et modernisation du droit de la société anonyme suisse

p. 699
Henri Culot et - en Dirk Van Gerven - Chronique droit des sociétés – Kroniek vennootschapsrecht 2016-2017


Rechtspraak

p. 738
Hof van Cassatie, 9 september 2016
Rechtspersoon die zelf niet het beroep van architect mag uitoefenen – contractuele aansprakelijkheid van deze architectenvennootschap in verband met de architectenopdracht (Steven De Coster : “Aansprakelijkheid van een architectenvennootschap die het beroep van architect zelf niet uitoefent”)

p. 752
Hof van beroep te Antwerpen, 2 februari 2017
Maatschap - handelsdoel - bewijs (Marijke Roelants : “De samenwerking die een maatschap blijkt te zijn - een korte reflectie”)

p. 757
Cour d’appel de Liège, 27 avril 2016
Inkoop van eigen aandelen - belasting bij de vennootschap-aandeelhoudster - geen verarming van de inkopende vennootschap tijdens boekjaar - geen dividend, wel meerwaarde (Laurence Pinte en Steven Peeters : “Verwezenlijkte meerwaarde bij inkoop van eigen aandelen in bepaalde gevallen ook fiscaal als meerwaarde te beschouwen”)

L’Amendement

p. 764
Edouard-Jean Navez - Proposition de loi modifiant le Code des sociétés en vue d’organiser une procédure de transfert transfrontalier de l’établissement principal des sociétés