TRV-RPS nr. 2018/8 van 31 december 2018

p. 815
Dirk Van Gerven - Editoriaal : Race to the Top, a Race for Quality

p. 817
Michiel D’herde - Van VSO naar CV erkend als SO : geslaagde restyling, of doorgeslagen striptease ?

p. 837
Bert Antonissen en Tom Casteels - Vlottere beurstoegang voor KMO’s. Rechtseconomische benadering van Europese regelgeving en initiatieven

p. 856
Rémy Bonnaffé - Nieuwe technologieën en het recht : de impact van artificiële intelligentie op de rechtspraktijk

p. 870
Dries Rooses - Standpunt : De gezamenlijke controle als onweerlegbaar vermoeden van verbondenheid tussen vennootschappen : de facto een geval van feitelijke controle ?


Rechtspraak

p. 876
Hof van beroep te Antwerpen, zetelend in kort geding, 22 maart 2018
1. Gerechtelijk wetboek - kort geding - spoedeisendheid - 2. Aanduiding van een gerechtsdeskundige (art. 168 W.Venn.) - voorwaarden - weigering om het individueel onderzoeksrecht van de aandeelhouder te laten uitoefenen (art. 166 W.Venn.) - aanwijzingen van een ernstige schending of het risico op dergelijke schending van de belangen van de vennootschap (ja) (Jean-Marc Gollier : “Expert-vérificateur - conditions de désignation et mission”)

p. 884
Hof van beroep te Antwerpen, 23 maart 2017
1. Aansprakelijkheid zaakvoerders na faillissement BVBA - niet opstellen en niet neerleggen jaarrekening - niet-naleving alarmbelprocedure - vermoeden van causaliteit niet weerlegd - 2. Aansprakelijkheid feitelijke zaakvoerder - schending W.Venn. - art. 1382 BW (Sarah De Geyter : “Feitelijke bestuurders worden op het vlak van aansprakelijkheid gelijkgeschakeld met bestuurders. Maar toch niet helemaal”)

p. 893
Rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Brugge), zetelend in kort geding (derdenverzet), 25 september 2018
1. Afzetting bestuurder - bijstand van advocaat - 2. Vrije keuze van advocaat - bindend oordeel van de stafhouder - 3. Feitelijk bestuurder – onderhandelingen namens bestuurder (Dirk Van Gerven : “Bijstand van een advocaat”)

p. 900
Hof van Cassatie, 2 februari 2018
1. Zaakvoerder Comm.V - feitelijk vermoeden - beherende vennoot - werkelijke bedrijfsleider - 2. Zaakvoerder Comm.V - beherende vennoot (Joris Lannoy : “De gewaagde positie van een externe zaakvoerder in de gewone commanditaire vennootschap”)


L’Amendement

p. 909
Nicolas Thirion - Pour une définition maniable et uniforme de l’entreprise dans le Code de droit économique