TRV-RPS nr. 2017/2 van 1 april 2017

p. 127
Dirk Deschrijver - Editoriaal : De financiering van de beoogde tariefverlaging in de vennootschapsbelasting : welk evenwicht tussen ‘efficiency’ en ‘fairness’ ?

p. 129
Jan Loosen - Wie zit uiteindelijk met de hand(en) in het haar bij een vereniging van alle aandelen ? Artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen doorgelicht

p. 143
Filip Jorens - Vennootschapsrechtelijke behandeling van (converteerbare) obligaties en mogelijkheden tot omzetting van obligaties in het kapitaal van de vennootschap


Rechtspraak - Jurisprudence

p. 153
Cour de Justice de l’Union européenne, 24 mai 2016
1. Europese insolvabiliteit - vaststelling van het centrum van de voornaamste belangen van een vennootschap - vermoeden ten voordele van de statutaire zetel - weerlegging van het vermoeden - beoordelingselementen - 2. Europese insolvabiliteit - overdracht van zetel - invloed op de wijziging van het centrum van de voornaamste belangen - geval waarin de plaats van het bestuurscentrum de statutaire zetel niet heeft gevolgd (Marc Fallon : “Du COMI à l’incorporation : libres propos sur le rattachement des sociétés”)

p. 173
Hof van Cassatie, 28 oktober 2016
Vennootschap in proces - aansprakelijkheid vereffenaar voor tenuitvoerlegging vonnis (Jasper Van Eetvelde en Joeri Vananroye : “Trekt de hervorming in hoger beroep van een gerechtelijke ontbinding het tapijt weg onder de vereffenaar ?”)

p. 185
Cour de cassation, 10 juin 2016
Handel met voorwetenschap - bezit en gebruik van kennis informatie - vermoeden - voorwaarden - omkering (Thomas Flament : “La présomption d’utilisation de l’information privilégiée dans les opérations d’initiés : état de la question et mise en perspective face au nouveau Règlement Abus de Marché”)

p. 200
Hof van Cassatie, 28 januari 2016
Art. 55, § 2 WCO - collectief akkoord - weigering homologatie reorganisatieplan - aangepast reorganisatieplan - rechtsmacht beroepsrechter - machtsoverschrijding (Rubben Lindemans : “De homologatie van het reorganisatieplan : eenmaal, geen andermaal. Maar wat met de rechtsmacht van de beroepsrechter ?”)

p. 206
Hof van Cassatie, 3 december 2015
Geschillenregeling - vaststelling prijs - interesten - geen interesten voor eigendomsoverdracht - moratoire of vergoedende interesten vanaf eigendomsoverdracht (Robbie Tas : “Het Hof van Cassatie en de geschillenregeling : nu ook meer duidelijkheid over de interesten op de prijs”)

p. 214
Cour de cassation, 27 juin 2014
Mandaat van de bestuurders - sluiting van het faillissement - geen ontbinding - verval van de duur van het mandaat - voortzetting van de taken - duur (note)

p. 219
Cour de cassation, 12 mai 2014
Bestuurder - mandaat – duur (Gabrielle De Vliegher : “Que se passe-t-il quand le terme du mandat d’un administrateur prend fin mais qu’il n’a pas été pourvu à son remplacement ? Quels éclaircissements nous apportent les arrêts du 12 mai 2014 et du 27 juin 2014 à ce sujet ?”)


L’ Amendement

p. 228
Michel Coipel - Propositions de modifications de la loi du 27 juin 1921 à propos de la représentation externe de l’ASBL par des organes