TRV-RPS nr. 2017/3 van 15 mei 2017

p. 235
Alexia Autenne - Editorial : L’économie collaborative défie-t-elle le droit des sociétés ?

p. 237
David Szafran - Gouvernance et communication financière des sociétés cotées

p. 251
Bart Bellen - M&A Survey - 4th edition

p. 273
Fabrice Mourlon Beernaert - Intuitus personae et sociétés

p. 288
Stan Brijs en Rubben Lindemans - Kroniek insolventierecht 2015-2016


Rechtspraak - Jurisprudence

p. 340
Cour d’appel de Liège, 29 novembre 2016
Beroepsvereniging - geen omzetting in VZW toegelaten (Dirk Van Gerven : “Omzetting van een beroepsvereniging in een VZW”)

p. 346
Cour d’appel de Liège, 17 décembre 2015
1. Naamloze vennootschap - gerechtelijke ontbinding - art. 634 W.Venn. - verlies van het kapitaal - belanghebbende derde - schuldeiser - 2. Rechtsmisbruik - evenredigheidstoets - belang - onrechtmatige vordering (Baudouin Paquot et Thibaut Claes : “Les notions d’“intérêt à agir” et d’“abus de droit” en matière de dissolution judiciaire : des garde-fous à utiliser avec modération”)

p. 355
Cour d’appel de Mons, 12 septembre 2016 
1. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - gerechtelijke ontbinding - art. 333 W.Venn. - belang - belanghebbende derde - schuldeiser - 2. Rechtsmisbruik - onderkapitalisatie - evenredigheidstoets - legitiem belang (note)

p. 360
Rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Antwerpen), 18 oktober 2016
Naamloze vennootschap - gerechtelijke ontbinding - art. 634 W.Venn. - toepassingsvoorwaarden - belanghebbende - nettoactief - regularisatietermijn (noot)

p. 363
Rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Dendermonde), 28 november 2016
1. Vennootschap - faillissement - splitsing - faillissementspauliana - subjectief element - “normale” handeling - toerekening - 2. Vennootschap - faillissement - faillissementspauliana - vergoeding bij equivalent - externe bestuursaansprakelijkheid - hoofdelijke aansprakelijkheid verkrijgende vennootschappen en zaakvoerders (Gillis Lindemans : “Ook een rechtspersoon mag waardig sterven. De pauliana tegen de splitsing van een insolvente vennootschap”)

p. 379
Arrondissementsrechtbank te Antwerpen, 12 april 2016
Materiële bevoegdheid rechtbank van koophandel (art. 573 Ger.W.) - begrip onderneming - hoedanigheid van zaakvoerder - hoedanigheid van aandeelhouder (noot)

p. 381
Arrondissementsrechtbank te Antwerpen, 10 november 2015
1. Materiële bevoegdheid rechtbank van koophandel (art. 573 Ger.W.) - begrip onderneming - hoedanigheid van zaakvoerder - 2. Materiële bevoegdheid rechtbank van koophandel (art. 574, 1° Ger.W.) - aansprakelijkheid zaakvoerder - onbetaalde bedrijfsvoorheffing (noot)

p. 383
Arrondissementsrechtbank te Antwerpen, 13 oktober 2015
1. Materiële bevoegdheid rechtbank van koophandel (art. 574, 1° Ger.W.) - vordering wegens schending concurrentiebeding in een samenwerkingsovereenkomst - geen vennootschapsvordering - 2. Materiële bevoegdheid rechtbank van koophandel (art. 573 Ger.W.) - begrip onderneming - hoedanigheid van zaakvoerder of vaste vertegenwoordiger - geen economisch doel (noot SDD)


’t Amendement

p. 387
Robby Houben - “De drempel voor het recht van aandeelhouders of vennoten om een algemene vergadering te laten samenroepen”