Inhoud nr. 417 van 31.08.2018

1 DBV
Betwistingen inzake DBV’s : EU-Hof van Justitie als arbitrage-instantie ?

4 Vaste inrichting
Winstallocatie aan vaste inrichting ‘post BEPS’ : het finale OESO-rapport
• MLI en personele VI : wijziging Belgisch standpunt