Quote

De derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting die op 1 januari 2020 in werking is getreden, belangt ook een aantal ‘oude’ meerwaarden aan die werden verwezenlijkt op basis van vrijstellingsregelingen uit lang vervlogen tijden, waaronder ook, zo bevestigt de minister van Financiën, de “vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden die werden vrijgesteld op basis van het oude artikel 36 van het [WIB 1964]” (Vr. en Antw. Kamer 2019-20, nr. 55-009, 114). Zie Fiscoloog van deze week, p. 1 over de vraag welke meerwaarden zijn bedoeld en wat de hervormde vennootschapsbelasting precies voor hen in petto heeft.