Quote

"Niet cumulatief voldaan aan alle voorwaarden om een [bijzondere] liquidatiereserve te bekomen ? U kunt de (gedeeltelijke) terugbetaling van de betaalde (en niet verworpen) bijzondere bijdrage bekomen, door een bezwaarschrift in te dienen” (brief van de FOD Financiën gericht aan de vennootschappen die voor de aanslagjaren 2012, 2013 en/of 2014 een bijzondere liquidatiereserve hebben aangelegd). Over de reden waarom deze brief een goede aanleiding vormt om toch nog maar eens na te kijken of de aangelegde bijzondere liquidatiereserve wel aan alle toepassingsvoorwaarden voldoet, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.