Quotes

• Uit de Aandelenoptiewet “volgt niet dat, wanneer het voordeel [van alle aard i.v.m. aandelenopties] forfaitair wordt bepaald omdat de optie niet op de beurs is genoteerd, de werkelijke waarde van het belastbaar voordeel uit de kosteloze toekenning van een aandelenoptie een weergave is van het financieel risico gedurende de looptijd van de optie voor degene die de optie heeft uitgeschreven” (Nederlandstalige samenvatting van het Franstalig cassatiearrest van 8 juni 2018 gepubliceerd op Fisconetplus). Over de vraag waarom dit cassatiearrest van belang is in het kader van de aanslepende discussie over het fiscaal lot van ‘optiepremies’, maar tegelijkertijd ook zeer omzichtig moet worden omgegaan met deze samenvatting van het arrest, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.

• Het Vlaams Gewest voert “een nieuwe, eigen Vlaamse generatiesprong” in die de vormt aanneemt van een “doorgeefschenking” van vererfde goederen met “vrijstelling van schenkbelasting”, maar met  “enkele remmen” op de vrijstelling waardoor er “af en toe wat rekenwerk aan te pas zal komen” (Vlaams minister van Financiën in Parl.St. Vlaams Parlement 2017-18, nr. 1584/003, 11). Over deze nieuwe gunstregeling in de schenkbelasting en de vraag wat dit ‘rekenwerk’ precies allemaal inhoudt, zie Fiscoloog nr. 1578, p. 1.

• “Wie voor een medeburger bijklust [in het kader van het nieuwe stelsel van ‘occasionele diensten tussen burgers’], mag dat niet met een vaste regelmaat doen. Een bijklusser mag dus bijvoorbeeld niet elke week voor een vergoeding het gras van de buurman afrijden” (standpunt van de RSZ, het RSVZ en de FOD Financiën op www.bijklussen.be). Over de vraag waarom dit standpunt eerder opmerkelijk is, zie Fiscoloog nr. 1577, p. 1.