Quote

‘Het feit dat de vennootschap een deel van haar activiteiten ontwikkelt in de woning van de zaakvoerder en het geheel van de kosten van elektriciteit en verwarming ten laste neemt, kan worden beschouwd als een loonvoordeel, omdat op die manier de motivatie van de zaakvoerder en zijn beschikbaarheid voor de onderneming bevorderd wordt, wat in het belang is van de vennootschap’ (Bergen 13 augustus 2019). Over dit arrest, en de vraag waarom het een verademing is in het licht van andere rechtspraak over de aftrek van bezoldigingskosten door vennootschappen, zie Fiscoloog van deze week, p. 6.