Het loutere vennootschapsbelang als toetssteen voor het leeuwenbeding : stand van zaken bij uitoefening put- en callopties anno 2015

Rubriek Doctrine
Auteur(s) Marijke Roelants
Editie 15/7   p. 611-625
Publicatiedatum 15 november 2015


Enkel abonnees op TRV-RPS hebben toegang tot de onlinedatabank van TRV-RPS.

U bent reeds geregistreerd op deze site en u heeft tijdens de registratieprocedure de gegevens van uw abonnement op TRV-RPS ingevuld ? U kunt de volledige tekst van de bijdrage raadplegen door in te loggen aan de hand van het door u opgegeven e-mailadres en paswoord.

U bent op deze site nog niet geregistreerd als abonnee op TRV-RPS ? Gelieve de registratieprocedure te doorlopen en de gegevens van uw abonnement op TRV-RPS in te vullen.


- Log hier in
- Registreer hier