Over TRV-RPS

Het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique des sociétés (TRV-RPS) is een tweetalig juridisch vaktijdschrift dat specifiek informeert over rechtsleer en rechtspraak in het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, en waarin daarnaast ook het boekhoud-, financieel en fiscaal recht ruimschoots aan bod komen.

Met, naast grondig uitgediepte bijdragen, ook jaarkronieken van, onder meer, het vennootschaps-, verenigings-, fiscaal, financieel en boekhoudrecht. Uitgewerkte standpunten over hangende problemen. Actuele rechtspraak voorzien van begeleidende commentaar. En als afsluiter ''t Amendement' (waarin wetswijzigingen worden voorgesteld om ons recht voor de praktijk te verbeteren) of, bij gelegenheid, 'Het juiste woord' (een rubriek over het juiste gebruik van een woord, terminologische fouten of de correcte weergave van de term uit de andere landstaal). Kortom, een kritisch-wetenschappelijk, multidisciplinair vaktijdschrift van hoog niveau, met bruikbare informatie voor de rechtspraktijk.

Historiek

Het Revue pratique des sociétés werd opgericht in 1889. Zijn eerste redactiecomité bestond uit Gustave Smets, René Buisseret, Louis Anné, Georges Cernil, Charles Demeure, Victor Claesens, Louis De Beys en Jean Mommaert. De functie van hoofdredacteur werd achtereenvolgens waargenomen door Albert Nyssens, Jean Corbiau, Fernand Passelecq, Paul Demeur, Jean Renauld, Pierre Coppens, François T’Kint en Yves De Cordt.

Het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap werd opgericht in 1988. Zijn eerste redactiecomité bestond uit Jan Ronse, Koen Geens, Stefaan Van Crombrugge, Johan Tyteca, Dirk Van Gerven en Marieke Wyckaert.

Op 9 december 2015 beslisten de redactiecomités van beide tijdschriften de krachten te bundelen en met ingang van 1 januari 2016 te fuseren tot het tweetalige Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique des sociétés.

Het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique des sociétés maakt deel uit van het European Company and Financial Law Review (ECFR). Dat tijdschrift beslaat het Europese ondernemings- en financieel recht in de ruime zin en groepeert tijdschriften uit diverse Europese landen die zich op die materies toeleggen. Yves De Cordt en Marieke Wyckaert vertegenwoordigen het TRV-RPS in de redactieraad van het ECFR. Voor info en abonnementen: www.degruyter.com/view/j/ecfr.