Quote

• “Met het huidige ontwerp [van Programmawet] wil de regering terugkeren naar de oorspronkelijke doelstellingen van de bijzondere [fiscale] regeling [inzake auteursrechten], namelijk de toepassing van een passend fiscaal regime op inkomsten die op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen in het kader van artistieke activiteiten” (MvT, Parl.St. Kamer 2022-23, nr. 55-3015/001, 59). Over de vraag of de regering slaagt in deze opzet, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.