Quote

• Daar waar de Europese ‘Klokkenluidersrichtlijn’, wat belastingen betreft, enkel de vennootschapsbelasting viseert, heeft de Belgische wetgever er bij de omzetting van de Richtlijn voor gekozen “de bestrijding van belastingfraude” (in het algemeen) onder het toepassingsgebied van de regeling te brengen. Want anders zou bv. een werknemer, “werkzaam bij een zelfstandige”, die fraude inzake “personenbelasting” zou melden, geen bescherming genieten (MvT, Parl.St. Kamer 2022-23, nr. 55-2912/001, 41). Op die manier bevat de Belgische omzettingswet op fiscaal gebied evenwel een beperking in vergelijking met de Richtlijn. Over welke beperking het gaat, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.