Quote

• In een recente ruling spreekt de Rulingcommissie zich uit over de fiscale behandeling van de “inbreng van [een] schuldvordering aan nominale waarde in het kapitaal” (Voorafgaande beslissing nr. 2021.0022 van 4 mei 2021). De ruling is van belang, omdat zij – naast bevestiging van hetgeen tot nu toe in de fiscale en boekhoudrechtelijke rechtsleer werd geschreven – enkele bijkomende nuttige preciseringen vermeldt. Over welke preciseringen het precies gaat, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.