Quote

• In 2018 wou het Hof van Cassatie van het Europees Hof van Justitie vernemen wat de juiste draagwijdte is van de bewijsuitsluitingsregeling op het gebied van de BTW, wanneer bewijzen verkregen zijn met schending van bepaalde Europese grondrechten. Het Europees Hof verklaarde de vraag evenwel "niet-ontvankelijk" (HvJ 24 oktober 2019), en kaatste de bal daarmee terug naar het Hof van Cassatie. Dat laatste Hof heeft nu zijn einduitspraak geveld waarin het de contouren van zijn zogenaamde ‘fiscale Antigoon’-doctrine verder aflijnt. Zie daarover Fiscoloog van deze week, p. 1.