TRV 2015, nr. 7 van 15 november 2015

p. 609
Marieke Wyckaert - Editoriaal : Samen vennoot. Niet tot de dood ons scheidt ?

p. 611
Marijke Roelants - Het loutere vennootschapsbelang als toetssteen voor het leeuwenbeding : stand van zaken bij uitoefening put- en callopties anno 2015

p. 626
Stefaan Van Crombrugge - Kroniek boekhoudrecht (mei 2014 - april 2015)


Rechtspraak

p. 660
Hof van Cassatie, 27 maart 2015
Art. 37 WCO - bedrijfsvoorheffing - geen boedelschuld (met noot)

p. 667
Hof van Cassatie, 16 mei 2014
Art. 37 WCO - bedrijfsvoorheffing - kwalificatie als boedelschuld (met noot)

p. 673
Hof van beroep te Gent, 8 december 2014
1. VZW - bestuursaansprakelijkheid - algemene zorgvuldigheidsplicht - toepassing van de leer van quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent op de organen en beheerders van een VZW - 2. VZW - tekortkoming aan contractuele betalingsverbintenis - aangaan van verbintenissen die niet kunnen worden gehonoreerd - financiële draagkracht van de VZW (met noot - Marleen Denef en Yves Thiery : “Bestuursaansprakelijkheid in VZW : waar zitten rem en rek ?”)

p. 686
Hof van beroep te Luik, 30 oktober 2014
1. CVOA - uittreding van vennoot - minder dan drie vennoten - weigering van uittreding - misbruik - 2. CVOA - scheidingsaandeel - grotendeels aanvullend recht - recht op terugbetaling aan inschrijvingsprijs - geen schending art. 32 W.Venn. - 3. CVOA - faillissement - betaling scheidingsaandeel – hoofdelijke aansprakelijkheid resterende vennoten (met noot)

p. 691
Hof van beroep te Gent, 21 september 2011
Leeuwenbeding (art. 32 W.Venn.) - dading - putoptie - van openbare orde - vernietigbaar (met noot)


‘t Amendement

p. 695
Dirk Deschrijver - Ziekenhuizen, rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting ?