TRV-RPS nr. 2024/3 van 15 mei 2024

p. 203
Koen Geens - Editoriaal : Tien jaar na de nieuwe bankwet is bankieren nog altijd geen kattenpis

p. 205
Tom Vos en Reinart Vos - Uitgifte van aandelen in geval van aandelensoorten : problemen voor private equity en venture capital

p. 219
Dirk Deschrijver, Philippe Malherbe et Olivier Hermand - Chronique droit fiscal des sociétés et associations 2023

Rechtspraak

p. 262
Hof van Cassatie, 23 november 2023
Ondernemingsbegrip (art. I.1, eerste lid, 1° WER) - natuurlijke persoon als onderneming - kwalificatie bestuurder, natuurlijke persoon (Isabelle Vanwalleghem en Niels Appermont : “De kwalificatie van bestuurders als onderneming : Errare humanum est, sed perseverare … ”)

p. 269
Hof van beroep te Antwerpen, 8 februari 2024
Aanstelling voorlopig bewindvoerder in kortgeding - urgentie – vennootschapsbelang - bescherming minderheidsaandeelhouders

p. 279
Ondernemingsrechtbank te Leuven, 21 februari 2023
1. Shoot-out procedure - begrip - aandeelhoudersovereenkomst - 2. Shootout procedure - duurzame onenigheid - feitenbeoordeling - rechtsmisbruik - 3. Prijsbepalingsmechanisme - marktwaarde

p. 284
Président du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, 25 novembre 2022
Eenzijdig verzoekschrift - ad hoc bewindvoerder - kredietinstelling – opschorting van de algemene vergadering (note)

p. 290
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, 29 novembre 2022
Derdenverzet - herroeping van de beschikking - reïnstallatie van het bestuursorgaan - mandataris ad hoc (André-Pierre André-Dumont : “Les spécificités de la réglementation applicable aux établissements de crédit font-elles obstacle à la nomination d’un administrateur provisoire par un tribunal ?”)

L’Amendement

p. 297
Aurore Jansen - Le mieux est l’ennemi du bien… !