TRV-RPS nr. 2024/1 van 15 februari 2024

p. 3
Robby Houben - Editoriaal : To be or not to be (a B Corp)

p. 5
Steven Verschoot - All over the place : ETS emission allowances in EU financial regulation

p. 29
Thomas Sion - L’exercice des droits attachés aux titres grevés d’usufruit

Rechtspraak

p. 42
Hof van beroep te Antwerpen, 17 november 2022
1. Aankoop van aandelen - speculatief procederen - rechtmatig belang - deskundigenonderzoek - art. 7:160 WVV - 2. Minderheidsvordering - art. 7:157 WVV - deskundigenonderzoek - art. 7:160 WVV - tijdstip drempelvereisten - 3. Zelfstandig karakter van het deskundigenonderzoek - 4. Toepassingsvoorwaarden van het deskundigenonderzoek - ernstig actueel of toekomstig gevaar

p. 74
Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Dendermonde), 21 maart 2023
Gerechtelijke reorganisatie - mededingingsrecht - concentratiecontrole – aanmeldingsdrempels (art. IV.7 WER) - EU-verordening nr. 139/2004 (art. 1 en art. 21, lid 1) - ex ante controle door nationale mededingingsautoriteiten - misbruik van machtspositie (art. IV.2 WER en art. 102 VWEU) (Wim De Meester, Gillis Lindemans en Elise Mariman : “Concentratie en continuïteit : faux amis ? Misbruik van machtspositie bij een overdracht onder gerechtelijk gezag”)

p. 100
Ondernemingsrechtbank te Leuven, 27 september 2021
1. Overdracht van aandelen - informatieverplichting overnemer - due diligence -2. Vrijwaring (art. 1641 OBW) - verborgen gebrek - minwaarde activa vennootschap (nee)

L’Amendement

p. 105
Roman Aydogdu - Pour une prepack cession efficace : la préparation privée d’un transfert sous autorité judiciaire