TRV-RPS nr. 2023/7 van 15 november 2023

p. 525
Carl Clottens - Editoriaal : Meervoudig stemrecht in genoteerde vennootschappen - een kwestie van tijd ?

p. 527
Morgan Bonneure et Mikael Gossiaux - Aspects particuliers de la procédure fiscale et pénale en matière de fraude fiscale

p. 538
Marijke Roelants - Het juiste woord : De kwijting van bestuurders in het WVV bij de BV en NV - anders maar toch hetzelfde ?

Rechtspraak

p. 545
Hof van Cassatie, 31 maart 2023
Geschillenregeling - vordering tot uittreding (art. 642-643 W.Venn., nu art. 2:68-2:69 WVV) - verschuiven van de peildatum - noodzaak van in concreto vaststelling van invloed van omstandigheden die geleid hebben tot vordering of gedrag ten gevolge van vordering op de waarde van de aandelen (Willem Van de Putte : “De peildatum verschuiven bij de geschillenregeling in vennootschappen : Cassatie verduidelijkt de voorwaarden”)

p. 552
Hof van Cassatie, 10 februari 2023
1. Administratieve geldboete opgelegd door de sanctiecommissie van de FSMA - beginselen van behoorlijk bestuur - 2. Administratieve geldboete opgelegd door de sanctiecommissie van de FSMA - regels van zorgvuldige uitvoering van het onderzoek (Marc Fyon et Sophie Brenard : “Quelques enseignements de la Cour de cassation quant au pouvoir d’appréciation des Commissions des sanctions de la FSMA et de la BNB lors de l’imposition d’amendes administratives en matière financière”)

p. 561
Hof van beroep te Antwerpen, 15 december 2022
Niet-volgestorte aandelen - vrijstelling van volstortingsplicht - BV – onbeschikbaar eigen vermogen - uitkering - nettoactieftest - liquiditeitstest (Floris Mertens en Louise Van Marcke : “Dubbele uitkeringstest in de BV geldt ook voor de vrijstelling van volstorting”)

p. 572
Hof van beroep te Brussel, 19 september 2022
1. Deskundigenonderzoek - toepassingsvoorwaarden - 2. Kort geding - urgentie (Christiaan Feijen : “Het deskundigenonderzoek op grond van artikel 7:160 WVV : toepassingsgevallen, -voorwaarden en procedure”)

’t Amendement

p. 588
Sofie Cools - Verplicht stemrecht voor aandelen zonder stemrecht bij doel- en voorwerpwijziging