TRV-RPS nr. 2023/6 van 1 oktober 2023

p. 387
Editoriaal :
Stefaan Van Crombrugge, Dirk Van Gerven en Marieke Wyckaert
- Genegen en zeer hartelijk - N.a.v. het academisch emeritaat van Koen Geens
Jan Van Dyck - Hemelbestormer(s) - Getuigenis bij het emeritaat van Koen Geens

p. 391
Frederik De Leo - Het Belgische insolventierecht na de omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn : een eerste overzicht

p. 449
Henri Culot et/en Dirk Van Gerven - Kroniek vennootschapsrecht - Chronique droit des sociétés 2022-2023

Rechtspraak

p. 481
Hof van beroep te Antwerpen, 24 november 2022
Belangenconflictprocedure - inkoop van eigen aandelen - bevoegdheid algemene vergadering - nietigheid (Tom Vos : “Kan de belangenconflictprocedure van toepassing zijn op de inkoop van eigen aandelen ?”)

p. 490
Hof van beroep te Brussel, 14 juni 2022
Gerechtelijke reorganisatie - voorwaarden - rechtsmisbruik (Louis De Meulemeester : “De openportaalbenadering versus rechtsmisbruik : balanceren op een delicate grens”)

p. 504
Voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Leuven, zetelend zoals in kortgeding, 30 augustus 2022
1. Artikel 3:59 WVV - gerechtelijke aanstelling commissaris - 2. Wettelijke aanstellingsplicht - beursgenoteerde vennootschappen - algemeen belang - afweging belang individuele revisor

p. 511
Voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Leuven, zetelend zoals in kortgeding, 4 oktober 2022
1. Artikel 3:61, § 4 WVV - rotatieplicht - vierjarige afkoelingsperiode - 2. Honoraria bedrijfsrevisor - factoren die de hoogte van de bezoldiging beïnvloeden

’t Amendement

p. 515
Joeri Vananroye en Jasper Van Eetvelde - De huidige voorwaarden voor hoofdelijke aansprakelijkheid na splitsing zijn onnodig beperkend