TRV-RPS nr. 2022/4 van 1 juli 2022

p. 229
Philippe Malherbe - Editorial : Vigilance !

p. 231
Arne De Gezelle, Artuur Keukeleire en Pieter Vermeulen - De algemene vergadering voor en na de pandemie. Impulsen voor efficiënter vergaderen

p. 246
Sébastien Wolff - Le règlement délégué de la Commission relatif à l’information en matière de durabilité à publier en application de l’article 8 du règlement Taxinomie : l’arbre qui cache la forêt d’informations durables ?

p. 264
Steven Declercq - Boekbespreking : T.A. KEIJZER, Vote and Value. An economic, historical and legal-comparative study on dual class equity structures, Deventer, Wolters Kluwer, 2020, 690 p.

p. 270
Dirk Deschrijver, Philippe Malherbe et Olivier Hermand - Chronique droit fiscal des sociétés et associations 2021

Rechtspraak

p. 317
Hof van Justitie van de Europese Unie, 12 mei 2021
Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Verordening (EU) nr. 1215/2012 - artikel 7, punt 2 - bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad - plaats waar de schade is ingetreden - schade die uitsluitend bestaat in financieel verlies (Kim Swerts : “Internationale bevoegdheid bij zuiver financiële schade. Het Hof van Justitie brengt verduidelijking in geschillen met betrekking tot beleggingen”)

p. 327
Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Dendermonde), 18 oktober 2021
1. Oprichtersaansprakelijkheid - kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal - inhoud financieel plan - vennootschappen - faillissement - 2. Aansprakelijkheid beoefenaar van een cijferberoep - vrijwaring voor oprichters - niet-nakoming adviesplicht - verlies van een kans - exoneratiebeding - 3. Bestuurdersaansprakelijkheid - tekortkoming aan algemene zorgvuldigheidsplicht - innen van voorschotten - voortzetten van een reddeloos verloren onderneming (Floris Mertens : “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen : kan de cijferberoeper als zondebok dienen ?”)

L’Amendement

p. 348
Aurore Jansen - Loyauté bien ordonnée commence par les délégués (à la gestion journalière)