TRV-RPS nr. 2021/2 van 1 april 2021

p. 145
Déborah Gol et Guy Pierson - Editorial : Crise Covid et mesures préventives en matière d’insolvabilité

p. 147
Jacques Richelle - Nouveau cadre règlementaire en matière d’investissements durables : impacts pour les sociétés

p. 161
Wim Vande Velde and Mélanie Schollaert - How to create legal uncertainty : the B2B prohibition of ‘unfair clauses’ and its impact on the Belgian corporate and M&A practice

p. 178
Zoé Can Koray - Le préjudice de l’actionnaire (Prix Pierre Coppens 2020)

p. 192
Ludo Cornelis - Boekbespreking : K. PISTOR, The Code of Capital. How the law creates wealth and inequality, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2019, 297 p.

Rechtspraak

p. 197
Cour de cassation, 8 juin 2020
Pauliaanse vordering - niet-tegenwerpelijkheid - vervangende vergoeding - omvang van de vergoeding (Gillis Lindemans : “Onrechtmatige doorbraak van de rangorde van schuldeisers : wie laatst lacht…”)

p. 203
Cour de cassation, 5 juin 2020
Deficitaire vereffening - faillissementsvoorwaarden - staking van betaling - geschokt krediet - vertrouwen van schuldeisers - beslissing tot vrijwillige ontbinding en vereffening nadelig voor schuldeisers - bewijs (Cédric Alter et Victor Ouchinsky : “Le liquidateur, ce mal-aimé”)

p. 214
Cour d’appel de Liège, 14 janvier 2020
Oprichtersaansprakelijkheid - financieel plan - kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal - raadgevingsplicht notaris - aansprakelijkheid notaris (Diederik Bruloot en Gauthier Vandenbossche : “Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangskapitaal en de aansprakelijkheid van de notaris : code rood voor het notariaat ?”)

p. 229
Cour d’appel de Liège, 1er décembre 2016
1. Overeenkomst tot overdracht van aandelen - verborgen gebreken – verklaringen en waarborgen - passiefgarantie - 2. Overeenkomst tot overdracht van aandelen - wilsgebreken - bedrog - bedrieglijk stilzwijgen - wederzijdse informatieplichten - due diligence (Arne Vanhees : “Over de slaagkansen van een vordering inzake bedrog bij een koop-verkoop van aandelen”)

p. 237
Cour d’appel de Bruxelles, 9 avril 2014
Overeenkomst tot overdracht van aandelen - wilsgebreken - bedrog – bedrieglijk stilzwijgen - bewijsplicht (noot)

p. 243
Hof van beroep te Gent, 10 juni 2013
Overeenkomst tot overdracht van aandelen - wederzijdse informatieplichten - due diligence - verklaringen en waarborgen - tussentijdse balans - wilsgebreken - bedrog (noot)

’t Amendement

p. 246
Joeri Vananroye - De onbekwaamheid van een maat heeft geen gevolg voor de zaakvoerder als de maatschap zelf niet wordt ontbonden