TRV-RPS nr. 2021/7 van 15 november 2021

p. 721
Dirk Van Gerven - Editoriaal : Beroepsgeheim van de advocatenvennootschap

p. 723
Philippe Bossard - Les pactes d’actionnaires - Point de rencontre du droit contractuel et du droit des sociétés

p. 748
Nick Hallemeesch - Het intern reglement van vennootschappen en verenigingen onder het WVV

p. 771
Sandra Gobert - Point de vue : Équité et inclusion à l’agenda des entreprises : avons-nous besoin de plus de quotas dans les conseils d’administration ?

p. 778
Henri Culot en/et Dirk Van Gerven - Kroniek vennootschapsrecht - Chronique droit des sociétés 2020-2021

Rechtspraak

p. 808
Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi, 16 octobre 2020
Niet-concurrentiebeding - gedwongen terugkoop - misbruik van recht - vordering deskundigenonderzoek

p. 814
Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Dendermonde, 6 januari 2020
1. Commanditaire vennootschap - faillissement op aangifte - derdenverzet door aangever - 2. Commanditaire vennootschap - faillissement van de vennootschap - gevolgen voor onbeperkt aansprakelijke vennoten - 3. Levensverzekering - recht van afkoop - faillissement verzekeringnemer - persoonlijk recht gefailleerde - afkoopwaarde in faillissementsboedel (Roel Verheyden : “De werkend vennoot als derde in een faillissement van een commanditaire vennootschap en het lot van zijn individuele levensverzekering”)

L’Amendement

p. 822
Henri Culot - L’infortune du chiffre deux. À propos du nombre d’administrateurs d’une société anonyme