'IFRS light'-regels voor jaarrekening van KMO's gepubliceerd

In de bijdrage op p. 1 van Balans nr. 613 van 31 augustus 2009 wordt de definitieve versie van de 'International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs)' besproken. De volledige tekst van de SME-IFRS kan u via deze link consulteren.

In hetzelfde artikel wordt ook melding gemaakt van een Mededeling van de Europese Commissie van 28 juli 2009. Deze tekst kan u hier raadplegen.