RPS-TRV, n° 2018/1 du 15 février 2018

p. 3
Philippe Malherbe - Editorial : Pacta sunt servanda ou vae creditoribus ?

p. 5
Tom Vos - De pro rata going concern-waarde als uitgangspunt bij de waardering in geschillenregeling - Over controlepremies, minderheidsdécotes en illiquiditeitsdécotes

p. 17
Philippe Malherbe - Dividendes : double imposition et non-imposition

p. 29
Laurent Godon - Regard sur l’évolution du droit français des sociétés (2010-2017)

Jurisprudence

p. 44
Hof van Cassatie, 13 januari 2017
Nullité d’une convention de cession d’actions (financial assistance) - effets - obligation de restitution - actions - évaluation - possibilité de restitution en nature - allocation des risques (Frederik Peeraer : “De financiële crisis en de wrange nasmaak van de gevolgen van de nietigheid van een overeenkomst tot overdracht van aandelen”)

p. 54
Hof van Cassatie, 2 september 2016
Société en nom collectif - responsabilité des associés - cession des parts – opposabilité aux tiers - dispositions communes à toutes les personnes morales - formalités de publicité (Bart Vanstaen en Frank Hoogendijk : “Ceci n’est pas un tiers - De fiscus is geen derde in de zin van de bepalingen omtrent de tegenwerpelijkheid van akten van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid”)

p. 59
Hof van beroep te Gent, 6 februari 2017
Règlement des conflits - action en retrait - évaluation des actions – participation minoritaire - pas de décote de minorité ou d’illiquidité (noot)

p. 62
Hof van beroep te Gent, 3 juni 2013
Règlement des conflits - actions croisées en exclusion et en retrait – évaluation des actions - participation minoritaire - pas de décote de minorité ou de prime de contrôle - offre d’un tiers (noot)

p. 65
Cour d’appel de Bruxelles, 11 octobre 2013
Règlement des conflits - action en retrait - évaluation des actions – participation minoritaire - abstraction du comportement des parties - pas de décote de minorité ou prime de contrôle - décote d’illiquidité (noot)

p. 68
Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, 16 oktober 2017
Demande de changement de langue

’t Amendement

p. 69
Dirk Deschrijver - Verduidelijking over de aftrek als beroepskosten van niet-economische uitgaven in de vennootschapsbelasting