De grondregels van het Belgisch fiscaal recht - Editie 2018

Auteur : Stefaan Van Crombrugge
Pagina's : 83
Prijs : 53,00 EUR (incl. BTW)
ISBN-nummer : 978-90-6738-219-9
Jaar van uitgave : 2018

Ook digitaal beschikbaar via Jurisquare. Voor info en voorwaarden, klik hier.

Het Belgisch belastingrecht wordt beheerst door een aantal strakke grondregels : legaliteit, strikte interpretatie, keuzemogelijkheid van de minst belaste weg, enz. Binnen onze razendsnel evoluerende fiscaliteit zijn deze grondregels haast de enige constante factoren. Voor de belastingplichtige betekenen zij de enige bron van duurzame rechtszekerheid en bescherming tegen de financiële aanspraken van de overheid.

Bijna dertig jaar geleden heeft Professor dr. Stefaan Van Crombrugge, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, de voornaamste grondregels van het Belgisch fiscaal recht samengebracht in een bondig en vlot leesbaar boekje : “De grondregels van het Belgisch fiscaal recht”.

Daarvan is nu een veertiende herziene editie beschikbaar waarin de auteur dieper ingaat op de verdere evolutie omtrent het begrip simulatie, en waarin hij ook de meest recente rechtspraak verwerkt, onder meer over de vraag of het legaliteitsbeginsel dan toch soms moet wijken voor het vertrouwensbeginsel.

Een klassieker voor uw fiscale bibliotheek !

Uit de inhoud

Het boek behandelt in een eerste hoofdstuk de invoering van de belasting. Het legaliteitsbeginsel en het annualiteitsbeginsel worden hierbij meer in detail bestudeerd. Vervolgens komt het toepassingsgebied van de belasting aan bod, waarbij onder meer het gelijkheidsbeginsel en de non-retroactiviteit centraal staan. Andere grondregels die besproken worden, zijn het ‘non bis in idem’-beginsel en het realiteitsbeginsel. In een laatste hoofdstuk komt de juridische omkadering van de belasting ter sprake : de verhouding tussen het fiscaal recht en andere rechtstakken, de beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het vertrouwensbeginsel, de voorrang van het verdragsrecht, enz.

De auteur

Stefaan Van Crombrugge is doctor in de rechten, speciaal licentiaat in de accountancy en het fiscaal recht en bijzonder licentiaat in het bedrijfsrecht. Hij publiceerde talloze boeken en artikelen over fiscaal recht, vennootschapsrecht en boekhoudrecht. Benoemd als docent aan de Universiteit Gent in 1986, is hij daar thans gewoon hoogleraar. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique des sociétés, van Fiscoloog en van verschillende reeksen en losbladige werken over fiscaal recht.