TRV-RPS nr. 2024/2 van 1 april 2024

p. 111
Edouard-Jean Navez - Editorial : De la nécessité de retrouver davantage de cohérence dans l’élaboration de la loi

p. 113
Valérie Simonart - Pour la réhabilitation du siège réel

p. 145
Michiel Stuyts - Standpunt : Aandelenuitgiftes en soorten : over zachte heelmeesters, stinkende wonden en spoedeisende revalidaties

Rechtspraak

p. 156
Cour d’appel de Bruxelles, 2 février 2023
1. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor de BTW en bedrijfsvoorheffing - weerlegging vermoeden - toepassing ratione temporis - financiële moeilijkheden en opening procedure van gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding - 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor BTW en bedrijfsvoorheffing - weerlegging vermoeden - bewijslast - 3. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor BTW en bedrijfsvoorheffing - nalatigheidsinteresten - 4. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor BTW en bedrijfsvoorheffing - materiële rechtsbevoegdheid (Charlotte Clinquart : "Responsabilité solidaire des dirigeants pour dettes fiscales de l’entreprise : la présomption de faute de gestion face aux difficultés financières")

p. 171
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, 11 oktober 2023
1. Artikel 2:142 WVV - verjaringstermijn besluiten van rechtspersonen – nietigheid besluiten van rechtspersonen - openbare orde - 2. Artikel 2:143 WVV - vervaltermijn - 3. Artikel 32 Organieke Wet op het Statuut van de Nationale Bank van België (OW) - NBB - winst- en dividendbeleid Regentenraad - 4. Artikel 32 OW - grondslag vergoeding Belgische Staat (Pieterjan Heynen en Florian Pollefeyt : “Het janusgezicht van de NBB : een voortdurende evenwichtsoefening tussen publiek en privaat belang”)

p. 188
Voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afd. Antwerpen), zetelend in kort geding, 29 september 2023
Nietigheid besluiten algemene vergadering - beïnvloeding beraadslaging/stemming door onregelmatigheid of bedrieglijk opzet (art. 2:42 WVV) - voorafgaand onderling overleg

’t Amendement

p. 194
Tom Vos - De goedkeuring door de algemene vergadering van de overdracht van significante activa : opvulling van enkele leemtes