Actuele fiscale thema's

Actuele fiscale thema's

Auteurs :
Stefaan Van Crombrugge, Kristof Bogaert, Ellen Buysse, Yves T'Jampens, Carolien Sterckx, Gijs Steenhaut en Sofie Groenweghe
Pagina's : 202
Prijs : 90,00 EUR (incl. BTW)
ISBN-nummer : 978-90-6738-154-3
Jaar van uitgave : 2007

Vijf actuele fiscale thema's

Dit boek bundelt vijf bijdragen over uiteenlopende actuele fiscale onderwerpen. Zij worden gebruikt of werden geschreven in het kader van de opleiding tot 'Master in de Fiscaliteit' aan de Universiteit Gent.

Gelijkheidsbeginsel

De eerste bijdrage handelt over het gelijkheidsbeginsel dat tegenwoordig meer en meer wordt ingeroepen om deze of gene fiscale maatregel te bestrijden. Soms met succes. Dikwijls ook zonder succes. Aan de hand van een analyse van de rechtspraak van (voornamelijk) het Arbitragehof, wordt onderzocht wat nu de precieze inhoud is van het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken. Hetgeen fiscale raadgevers in staat stelt voor hun cliƫnten en werkgevers met kennis van zaken de slaagkansen van een beroep op het gelijkheidsbeginsel in te schatten.

Vennootschap als fiscale planningstechniek

Met de invoering in 1987 van de eenpersoons-BVBA vierde de toevlucht tot het uitoefenen van een beroepsactiviteit in vennootschapsvorm hoogtij. Het verschil in tarieven tussen de personen- en de vennootschapsbelasting was daaraan allicht niet vreemd. Maar hoe is de toestand nu, twintig jaar later ? Loont het vandaag fiscaal nog steeds de moeite om een activiteit onder te brengen in een vennootschap, rekening houdend met de evolutie in de wetgeving en rechtspraak ? Dat is het voorwerp van de tweede bijdrage. Daarin worden tevens de grenzen geschetst aan fiscale planningsmogelijkheden met vennootschappen. Denk aan de simulatieleer, het doorbreken van de rechtspersoonlijkheid en de algemene antimisbruikbepaling van artikel 344 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. In de bijdrage komen ook enkele specifieke planningstechnieken aan bod, zoals de interne privƩmeerwaarden op aandelen en holdingconstructies om roerende voorheffing te vermijden.

Verkrijgingen 'om niet'

De derde bijdrage verdiept zich in de boekhoudkundige en fiscale aspecten van verkrijgingen 'om niet'. De kernvraag is of 'om niet' verkregen actiefbestanddelen moeten worden gewaardeerd tegen hun 'werkelijke' waarde. Bepaalde rechtspraak en ook de Commissie voor Boekhoudkundige Normen menen dat dit het geval is. Anderen wijzen dit resoluut af. Beide stellingen worden gewikt en gewogen. De bijdrage behandelt niet alleen de 'zuivere' verkrijgingen om niet. Ook de verdoken, onrechtstreekse en gedeeltelijke verkrijgingen om niet komen aan bod, alsook de formele schenkingen en legaten.

Bevrijdende bronheffing

De vierde bijdrage heeft de belasting van niet-inwoners als onderwerp, waarbij de in deze belasting gebruikte techniek van de bevrijdende bronheffing tegen een forfaitair tarief centraal staat. In het kader van deze techniek wordt in principe geen rekening gehouden met beroepskosten en evenmin met aftrekken en verminderingen die verband houden met de persoonlijke en familiale situatie van de niet-inwoner. De rechtspraak van het Europese Hof van Justitie zet deze techniek evenwel op losse schroeven.

Economische dubbele belasting van dividenden

De rechtspraak van het Hof van Justitie krijgt ook in de vijfde en laatste bijdrage een centrale rol toebedeeld. Deze bijdrage handelt over de maatregelen van de Lidstaten om economische dubbele belasting van dividenden te voorkomen. Het pijnpunt is dat deze maatregelen dikwijls enkel openstaan voor binnenlandse dividenden, zodat buitenlandse dividenden uit de boot vallen. De bijdrage brengt een uitgebreide analyse van, onder meer, de rechtspraak van het Hof van Justitie om na te gaan welke motieven in de ogen van het Hof (niet) aanvaardbaar zijn als rechtvaardiging van de uitsluiting van buitenlandse dividenden.