TRV-RPS nr. 2018/7 van 15 november 2018

p. 607
Didier Willermain - Editorial : Pour un nouveau droit européen des sociétés !

p. 609
Fréderic Van Campe - De interferentie tussen het boekhoudrecht en het vennootschapsrecht bij fusies en (partiële) splitsingen : enkele (kapitaal)technische knopen ontward

p. 626
Philippe Bossard, Alain Gunzburg et Donatienne Schots - Le partage du pouvoir dans les PME

p. 656
Sofie Cools - Klokkenluiden bij de FSMA en de Nationale Bank

p. 679
Nicolas Delvigne, Matthieu Possoz et Lise Vandenameele - Immigration de sociétés en Belgique : avis de la CNC et nouvelles dispositions fiscales

p. 691
Caro Van den Broeck - De voorrang van reorganisatieschulden in een navolgend faillissement

p. 707
Stefaan Van Crombrugge - Kroniek boekhoudrecht (mei 2017 - april 2018)

Rechtspraak

p. 751
Hof van Cassatie, 22 februari 2018
Gerechtelijke reorganisatie - boedelschulden in een navolgend faillissement - rangconflict - pand handelszaak (noot)

p. 753
Hof van beroep te Antwerpen, 2 maart 2017
Gerechtelijke reorganisatie - boedelschulden in een navolgend faillissement - rangconflict - pand handelszaak - onontbeerlijke prestatie (noot)

p. 755
Rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Antwerpen), 24 juni 2015
Gerechtelijke reorganisatie - boedelschulden in een navolgend faillissement - rangconflict - pand handelszaak - meerwaarde (noot)

p. 759
Hof van beroep te Gent, 22 mei 2017
Gerechtelijke reorganisatie - boedelschulden in een navolgend faillissement - rangconflict - pand handelszaak - verlieslatende verderzetting (noot)

p. 772
Hof van Cassatie, 15 juni 2015
Burgerlijke rechtspleging - vennootschap in vereffening - overdracht van schuldvordering - hervatting van geding door de overnemer - sluiting van de vereffening - gevolg - geen afstand van geding (Jasper Van Eetvelde : “De overdracht van een litigieuze schuldvordering door een vennootschap in vereffening”)

p. 782
Cour d’appel de Bruxelles, 22 juin 2017
1. Vrijwillige ontbinding - gerechtelijke ontbinding - deficitaire vereffening - staat van faillissement - voorwaarden - geldigheid - geschokt krediet – staking van betaling - vertrouwen meerderheid schuldeisers - 2. Vereffening – verdelingsplan activa - beperkte inhoudelijke controle van het verdelingsplan - controle- en goedkeuringsbevoegdheid (Arnaud Houet : “La liquidation déficitaire et la portée du pouvoir juridictionnel de contrôle et d’approbation du plan de répartition de l’actif soumis par le liquidateur”)

p. 791
Cour d’appel de Liège, 8 novembre 2016
1. Vennootschap met rechtspersoonlijkheid - sluiting van vereffening - einde van actieve rechtsbekwaamheid - passief voortbestaan (art. 198, § 1, 3e streepje W.Venn.) - verweer door vereffenaar tegen reeds ingestelde vordering - voortzetting van aanleg en aanwending van rechtsmiddel - 2. Vennootschap met rechtspersoonlijkheid - sluiting van vereffening - einde van actieve rechtsbekwaamheid - passief voortbestaan (art. 198, § 1, 3e streepje W.Venn.) - verweer door vereffenaar tegen reeds ingestelde vordering - tegenvordering wegens tergend en roekeloos geding (Carl Clottens : “Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan zich nog verweren in hangende procedures na de sluiting van haar vereffening”)

’t Amendement

p. 804
Veerle Colaert - Product Governance : paternalisme uitbesteed aan financiële instellingen