TRV-RPS nr. 2018/3 van 15 mei 2018

p. 153
Isabelle Corbisier - Editorial : Arrêt Polbud de la CJUE : de la créature de droit national au sujet de droit de l’Union européenne

p. 155
Robrecht Coppens en Filip Jorens - Anti-dilutiebescherming in venture capital : zin en onzin

p. 176
David Szafran - Les informations non financières dans le rapport annuel et le rôle des administrateurs en matière de développement durable

p. 193
Marc Van de Looverbosch - Crypto-effecten : tussen droom en daad

Rechtspraak

p. 208
Cour d’appel de Liège, 22 décembre 2016
1. Faillissement - (vereenvoudigde) faillissementspauliana (art. 18 en 20 Faill.W.) - ontvankelijkheid - verjaringstermijnen (art. 2262bis BW) - 2. Faillissement - vereenvoudigde faillissementspauliana (art. 18 Faill.W.) - kennis van staking van betaling - 3. Faillissement - strafrechtelijke inbreuk bestuurder - (pauliaanse) onrechtmatigedaadvordering - ontvankelijkheid - verjaringstermijnen (art. 198, § 1 W.Venn.) (Frederik De Leo : “De (vereenvoudigde) faillissementspauliana en de pauliaanse onrechtmatigedaadvordering : over verjaringstermijnen en kennis van staking van betaling”)

p. 222
Hof van beroep te Gent, 24 oktober 2016
1. Betwisting eigendomsrecht aandelen - aandelen op naam - aandeelhoudersregister - titelonderzoek - 2. Bezitsbescherming art. 2279 BW - aandelen aan toonder (Bram Van Baelen : “Show me the title - Over eigendomsaanspraken op aandelen op naam en aandelen aan toonder”)

p. 234
Tribunal de commerce de Liège, division Namur (prés.), 16 octobre 2017
1. Comm.VA - statuten - ongeldigheid besluit vennootschapsorgaan om statuten met voeten te treden - 2. Aanduiding voorlopig bewindvoerder - procesbelang minderheidsaandeelhouder - 3. Aanduiding voorlopig bewindvoerder - vaststaande spoedeisendheid wegens de tegen verzoekster lopende uitsluitingsprocedure en niettegenstaande diens afwezigheid tijdens laatste algemene vergadering - 4. Aanduiding voorlopig bewindvoerder - legitiem belang aandeelhouder - lijst verwijten - geen afwezigheid van affectio societatis

’t Amendement

p. 247
Joeri Vananroye - Aansprakelijkheidsvorderingen bij wrongful trading : de ‘uitsluitende bevoegdheid van de curator’ betekent niet ‘alleen de curator’