TRV-RPS nr. 2018/1 van 15 februari 2018

p. 3
Philippe Malherbe - Editorial : Pacta sunt servanda ou vae creditoribus ?

p. 5
Tom Vos - De pro rata going concern-waarde als uitgangspunt bij de waardering in geschillenregeling - Over controlepremies, minderheidsdécotes en illiquiditeitsdécotes

p. 17
Philippe Malherbe - Dividendes : double imposition et non-imposition

p. 29
Laurent Godon - Regard sur l’évolution du droit français des sociétés (2010-2017)

Rechtspraak

p. 44
Hof van Cassatie, 13 januari 2017
Nietigverklaring overeenkomst tot overdracht aandelen (financial assistance) - gevolgen - teruggaveplicht - aandelen - waardedaling - mogelijkheid tot teruggave in natura - toerekening risico (Frederik Peeraer : “De financiële crisis en de wrange nasmaak van de gevolgen van de nietigheid van een overeenkomst tot overdracht van aandelen”)

p. 54
Hof van Cassatie, 2 september 2016
Vennootschap onder firma - aansprakelijkheid vennoten - aandelenoverdracht - tegenwerpbaarheid aan derden - bepalingen gemeenschappelijk aan alle rechtspersonen - openbaarmakingsformaliteiten (Bart Vanstaen en Frank Hoogendijk : “Ceci n’est pas un tiers - De fiscus is geen derde in de zin van de bepalingen omtrent de tegenwerpelijkheid van akten van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid”)

p. 59
Hof van beroep te Gent, 6 februari 2017
Geschillenregeling - uittreding - waardering aandelen - minderheidsparticipatie - geen minderheids- of illiquiditeitsdécote (noot)

p. 62
Hof van beroep te Gent, 3 juni 2013
Geschillenregeling - wederzijdse vorderingen van uitsluiting en uittreding - waardering aandelen - minderheidsparticipatie - geen minderheidsdécote of controlepremie - bod van derde (noot)

p. 65
Cour d’appel de Bruxelles, 11 octobre 2013
Geschillenregeling - uittreding - waardering aandelen - minderheidsparticipatie - abstractie gedrag partijen - geen minderheidsdécote of controlepremie - wel illiquiditeitsdécote (noot)

p. 68
Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, 16 oktober 2017
Verzoek tot taalwijziging

’t Amendement

p. 69
Dirk Deschrijver - Verduidelijking over de aftrek als beroepskosten van niet-economische uitgaven in de vennootschapsbelasting